Варна с най-много нови сгради

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие е 838, а новопостроените жилища в тях са 3390. Спрямо същия период на предходната година сградите са с 61 по-малко, или с 6.8%, а жилищата в тях намаляват с 533, или с 13.6%, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

От въведените в експлоатация сгради 78.2% са със стоманобетонна конструкция, с тухлена са 18.5%, с друга – 2.8%, и с панелна – 0.5%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (75.6%), следвани от жилищните кооперации (14.7%).

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. се наблюдава намаляване в броя на новопостроените къщи и жилищните кооперации и увеличаване в броя на новопостроените вили и сгради от смесен тип.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 123 сгради с 837 жилища, София (столица) – 121 сгради с 832 жилища, и Бургас – 99 сгради с 440 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (36.6%), следват тези с две стаи (35.8%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 3.7%.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 91.6 кв.м през третото тримесечие на 2020 г. на 99.3 кв.м през същото тримесечие на 2021 година. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово – 190.0 кв.м, и Разград – 149.1 кв.м, а най-малка – в областите Враца – 67.3 кв.м, и Варна – 76 кв.м.

фасадни решения

News Reporter