Защо толкова обичаме да играем на хазарт?

Всички проучвания на хазарта показват, че има широк спектър от мотивационни фактори, които са от основно значение и че отношението към хазарта е положително свързано с наличността и културната приемливост. Тази перспектива обаче не успява да вземе предвид много ключови констатации и наблюдения при хазартните изследвания. Проучванията показват също, че не всеки залага и някои хора играят повече от други (например професионални комарджии, проблемни комарджии и други).

Но защо толкова обичаме да залагаме в обекти като онлайн казино Slot V?

Изследванията постоянно показват, че хората често залагат по други причини, различни от широки социални и икономически. Тези други мотивации могат да варират в зависимост от личните характеристики на комарджията и вида на хазартната дейност. Освен това широките социални и икономически теории не обясняват защо някои хазартни дейности са по-популярни или „пристрастяващи“ от други.

Теории

Смята се, че вариантите в предпочитанията за хазарт са резултат както от различията в достъпността, така и в мотивацията. Възрастните хора са склонни да избират дейности, които свеждат до минимум необходимостта от сложно вземане на решения или концентрация (например Бинго, игрални автомати), докато различията между половете са свързани с редица фактори, включително вариации в социално-ролевата социализация, културни различия и теории на мотивацията.

Младите пък предпочитат https://casino-sotv.co/games/book-of-dead.

Стереотипно, жените са склонни да предпочитат игри, базирани на случайности, а мъжете предпочитат игри, базирани на умения. Дори в някои игри, базирани предимно на случайности, мъжете се опитват да наложат някакво ниво на умения.

Например, покерът – който хората смятат за базиран на умения – опира до голяма степен до случайността и късмета. По подобен начин, мъжете често в собствените си умове превръщат играта на автомат от случайно базирано събитие в по-активна дейност, базирана на умения, чрез познавателни процеси като илюзията за контрол.

Другият фактор, който трябва да се вземе предвид, е, че най-общо казано жените не харесват, когато другите хора виждат, че губят. На слот машина никой не вижда, че играчът губи, така че това е много често лично преживяване без каквото и да било чувство на вина. За мъжете, от друга страна, дори когато загубят голям залог, към него има прикрепен мачизъм, който гласи: „Да, загубих 500 лева, но мога да си го позволя.“

Мотивация

Различия в мотивацията също често се наблюдават сред хората, които участват в една и съща хазартна дейност. Например играчите на слот машини могат да залагат, за да спечелят пари, за удоволствие и вълнение, за социализиране и справяне с негативни чувства. Някои хора играят само по една причина, докато други играят по различни причини.

Допълнително обяснение е, че мотивациите на хората за хазарт имат силно времево измерение; тоест те не остават стабилни във времето. Тъй като хората преминават от социални към редовни и накрая до прекомерни хазартни игри, често има значителни промени в причините им за хазарт. Докато човек първоначално може да е залагал, за да получи удоволствие, вълнение и социализация, преминаването към проблемния хазарт почти винаги е съпроводено от засилена загриженост за печелене на пари и елиминиране на загуби.

Хазартът очевидно е многостранно, а не унитарно явление. Следователно много фактори могат да играят по различни начини и на различни нива на анализ (например биологични, социални или психологически). Теориите могат да се допълват, а не взаимно да се изключват, което предполага, че ограниченията на отделните теории могат да бъдат преодолени чрез комбинация от идеи от различни гледни точки.

Това често е обсъждано по-рано по отношение на препоръки за еклектичен подход към хазарта или разграничаване между проксималното и дисталното влияние върху хазарта. В по-голямата си част обаче подобни дискусии са по-скоро описателни, отколкото аналитични.

Още обяснения

Хазартът е една от онези дейности, при които хората ефективно могат да получат нещо за нищо, поради което много хора ще поемат нужния риск. Привличането в лотарията например е, че срещу много малък залог човек може да промени живота си. Хората, които обичат да играят на рулетка или да залагат на футболни мачове, пък се наслаждават на самото изживяване със залагания или игри. Накратко, всяка хазартна дейност има своя уникална психология (въпреки че несъмнено има припокривания).

Докато хазартните играчи може да изглеждат първоначално движени от мотива за печалбата, психологическите причини без съмнение са преобладаващи. Казано по-просто, за повечето комарджии действията им съвсем не опират само до желанието за максимална печалба.

И изглежда, че има цяла гама от несъзнателни фактори в играта на хазарт. Например, ако играчите правят успешен блъф по време на игра с карти, е човешко да искат да покажат на хората колко са умни. Златното правило в покера е никога да не издаваме нищо, но човешката психика работи по такъв начин, че обикновено искаме да се изявяваме от време на време.

Това също означава, че ние оставяме гордостта да засенчи без проблем парите или загубите. Винаги има игри, които би трябвало да бъдат избягвани, но играчите в крайна сметка остават в тях дълго. Никой от нас не обича да губи от тези, които смятаме за по-слаби играчи, или да признае, че играта е била твърде трудна. Колко пъти даден играч продължава да играе, защото иска да опита да надвие някой страхотен играч или защото има някой, който се опитва да впечатли? Тези краткосрочни психологически удовлетворения обаче почти винаги ще имат отрицателно въздействие върху дългосрочните печалби.

Наградите

И тъй като има много нефинансови видове награди от много различни източници, докато се играе хазарт, някои хора разглеждат загубите като цената на успеха впоследствие. За тези играчи печеленето може да е бонус.

Въпреки това повечето от нас не обичат да губят – и особено не обичаме постоянните загуби, независимо дали има други причини да играем. В студената светлина на деня всички ние сме рационални хора. В разгара на действието, рационалността често напуска стаята.

Разбирането на собствените ни психологически мотиви е очевидно важно, когато се играе. Докато не разберем и контролираме собствените си мотиви – включително несъзнаваните – не можем да играем по най-добрия начин.

Надяваме се, че сме ви били полезни!

News Reporter