Има ли нужда малкия бизнес от използването на ЕРП система?

Ако сте собственик на малък бизнес, сигурно една от въпросителните ви е дали имате нужда от внедряването на ЕРП система. Трудно може да се определи с точност кой бизнес се нарича малък, но определено използването на такъв вид софтуер за бизнес цели има своите предимства.

От една страна всички процеси във фирмата ви ще се централизират, ще можете да работи колективно с всички служители от различни отдели. Те от своя страна ще могат да генерират документи, статистика, база данни, да се вкарват различни документи, фактури и договори. Процесът на работа и всички бизнес процеси ще могат да вървят по-гладко. Процентът на грешки ще е значително по-малък и няма да има неспазени срокове, пропуснати поръчки и ползи. С две думи е добре малкия бизнес също да се възползва от интегрирана ЕРП система. Благодарение на една така той може бързо да се превърне от малък в среден, а защо не и в голям. Причината е, че времето отделено на оперативни всекидневни задачи ще бъде посветено на други начинания. Тези оперативни задачи ще бъдат синхронизирани и извършвани от ЕРП система.

Чудесен вариант да пробвате подобен тип софтуер е да се доверите на AVAMB LOGICIEL – българска облачна ЕРП система с много възможности. Фирмата предоставя възможност за 1 месец безплатен тестов период, както и много възможности и функционалности на самия софтуер. Успешно може да я внедрените в различни сфери на дейност като маркетинг, строителство, финанси, онлайн магазини и др. Тя е идеалното решение ако искате качествен софтуер, който да следи за оферти, фактури, договори с подизпълнители, да разпределя задачи, да генерира заплати и плащания, да следи за приемо-предавателни протоколи и други. Тази ERP система може да се надгражда според вашите изисквания и нуждите на бизнеса ви. Цените на месец са добри и може да се възползвате от техните 4 различни ценови пакети според вашите нужди.

News Reporter